tävling

BO 94 - 1993


FAKTA

Bostäder, nyproduktion

1-2 våningar

Hyresrätt, bostadsrätt


Allmän tävling

Program: BO 94

Förslagsställare: DNS


Adress:

Bostadsmässan

UmeƄ kommun


FLERA BILDER

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5