idéskiss

INGENJÖRSCENTRUM - 1986


FAKTA

Kontor, nyproduktion

3-4 våningar, ca 35.000 kvm

Hyresgästanpassning


Skissförslag

Beställare: AB Credoland

Förslagsställare: DNS


Adress:

Ingenjörscentrum

Rotebro, Sollentuna


FLERA BILDER

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5