idéskiss

HÖRNINGSNÄS - 1988


FAKTA

Bostäder, nyproduktion

2-3 våningar, ca 285 lägenheter

Bostadsrätt


Skissförslag

Beställare: SIAB

Förslagsställare: DNS


Adress:

Hörningsnäs

Huddinge kommun


FLERA BILDER

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5