idéskiss

LEJONGAPET - 1991


FAKTA

Flerbostadshus, nyprodution

5 våningar, 14 lägenheter

Bostadsrätt


Skissförslag

Beställare: NCC

Förslagsställare: DNS


Adress:

Tegelbruksvägen

Stockholm


FLERA BILDER

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5