tävling

SÖDRA POLHEM - 1995


FAKTA

Markbostäder, nybyggnad

1-2 våningar, ca 190 lägenheter

Bostadsrätt, äganderätt


Markanvisningstävling

Beställare: Järfälla kommun

Förslagsställare: DNS, SIAB


Adress:

Södra Polhem

Järfälla kommun


FLERA BILDER

Bild 4

Bild 5