tävling

STOCKBY - 1994


FAKTA

Markbostäder, dispositionsplan

1-2 våningar, 225-375 lägenheter

Bostadsrätt, äganderätt


Inbjuden tävling

Beställare: SIAB

Förslagsställare: DNS


Adress:

Stockby 10:1

Ekerö kommun


FLERA BILDER

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5