idéskiss

GRANEN 7 - 1997


FAKTA

Flerbostadshus, ombyggnad

6-8 våningar, ca 35 lägenheter

Bostadsrätt


Skissförslag

Beställare: SIAB

Förslagsställare: DNS


Adress:

Floragatan

Östermalm, Stockholm


FLERA BILDER

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5