idéskiss

MÖRBYVIKEN


FAKTA

Flerbostadshus, nyproduktion

4 våningar, 60 lägenheter

Äldreboende


Skissförslag

Beställare: NCC

Förslagsställare: DNS


Adress:

Mörbyviken

Danderyd


FLERA BILDER

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5