idéskiss

BRUKSPARKEN - 2000


FAKTA

Småfamiljsvillor, nyproduktion

2 våningar, 48 lägenheter

Bostadsrätt, hyresrätt


Skissförslag

Beställare: NCC

Förslagsställare: DNS


Adress:

Bruksgatan

Nykvarn, Södertälje


FLERA BILDER

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5