idéskiss

SANDA GÅRDSSTAD - 2001


FAKTA

Markbostäder, nyproduktion

1-2 våningar, 125-150 lägenheter

Bostadsrätt, äganderätt


Skissförslag

Beställare: NCC

Förslagsställare: DNS


Adress:

Breddenvägen

Upplands Väsby


FLERA BILDER

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5