tävling

FLOTTILJOMRÅDET - 2003


FAKTA

Bostäder, nyproduktion

2-3 våningar, ca 320 lägenheter

Bostadsrätt, hyresrätt


Markanvisningstävling

Beställare: Järfälla kommun

Förslagsställare: NCC, DNS


Adress:

Flygfältet, Barkarby

Järfälla kommun


FLERA BILDER

Bild 3

Bild 4

Bild 5