försäljning

FRIGGEHUS
MONTERING

Resning av friggehuset går snabbt

och enkelt, två personer klarar lätt

att montera elementen på en dag


Totalt 19 monteringsfärdiga element

som förtillverkas, 1.2 m breda,

lättransporterade och lättmonterade


Golvelementen kan isoleras med

145 mineralull, vägg- och

takelementen med 95 minerallull


Friggehuset kan med fördel

kompletteras med veranda + räcken


Handlingarna är helt kompletta,

måttsatta och littrerade