försäljning

FRIGGEHUS
PLANLÖSNING

Friggehuset har en byggnadsarea

på 10 kvm och kräver således

inte Bygglov i normala fall


Fönstret i bakre gaveln föreslås

öppningsbart, fönstren i främre

gaveln bör vara fasta (isolerglas)


Flera alternativ på glasöppningar

storlek och antal, kan diskuteras


Dörren kan ha valfri slagning och

kan beställas med eller utan glas


Invändigt går att komplettera med

loft, på var sin sida om dörren,

till förvaring eller sovplatser