bolaget

DNS


MEDARBETARE

Anställda har naturligtvis kommit och

gått under kontorets 20-åriga levnad.

Som flest har vi varit 6-7 personer

och för tillfälligt är vi 3-4 personer

Idag jobbar i huvudsak Ulf och Martin

på arkitektsidan. Martin studerar

parallellt på KTH. Praktikanter tas

regelbundet in från Arkitektlinjen.

Ylva sköter det administrativa vilket

hon gjort sedan starten 1985.


VISITKORT

Ulf