bolaget

DNS


DNS gruppen AB

består av tre skilda företag med

olika verksamhetsområden

DNS arkitekter

huvudverksamhet - arbetar med allt

inom arkitektur dvs husbyggnad,

planläggning, inredning mm


DNS assistans

hjälper andra med allt från att

skriva medicinsk terminologi till

att designa hemsidor

DNS fastighet

köper, säljer, förädlar

samt förvaltar

fastigheter och byggnader